Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 11/2014 (9)

Vážení čtenáři,
blížící se termín platnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, strmě rostoucí počet útoku a škodlivého obsahu na mobilní platformě Android, vydírání prostřednictvím mobilních telefonů a množící se případy kyberšikany. Stručný výčet aktuálních témat online a kybernetické bezpečnosti posledních dnů byl bohatě diskutován i v průbehu mnoha akcí, které proběhly v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, kterým se již poněkolikáté stal říjen. Národní centrum bezpečnějšího internetu se k jeho aktivitám připojilo hned několika bezpečnostními semináři, a to nejen na území Prahy, a spoluúčastí na několika konferencích (včetně realizace „vlastní“ v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy), kterými byl říjen doslova nabitý.

Jako červená nit se vetšinou z nich prolínalo téma lidského faktoru a jeho vlivu na celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti a míry zranitelnosti především firemních infrastruktur. Sociální inženýring, lidská důvěřivost a spolu s ní i zvědavost jsou jedny z velmi častých vstupních bran, kterými se infiltruje škodlivý software, který poté slouží kybernetickým delikventům k ovládnutí počítačů a získávání dat. O to vetší význam má v té souvislosti informovanost uživatelů o potenciálních hrozbách, ale především metodách, jak se jim vyhnout.

Nejen online bezpečný podzim a poučené i zodpovědné uživatele vám přeje,
Národní centrum bezpečnějšího internetu

Aktuálně: Proběhl „Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2014“ – nastartoval širokou diskuzi o otázkách kybernetické bezpečnosti jak mezi odborníky, tak i veřejností

V průběhu mnoha akcí, které v rámci ECSM 2014 proběhly, jsme měli šanci být přítomni zajímavým přednáškám, které se týkaly nejen technických a technologických aspektů kybernetické kriminality, ale také vlivu chování uživatelů na celkovou úroveň počítačové a online bezpečnosti. Je jednoznačné, že více než důležitou roli hraje v souvisejících otázkách téma Zákona o kybernetické bezpečnosti, který má vstoupit v platnost od ledna 2015. Zajímavé informace jsme se dozvěděli i z firemní oblasti, disponující mnoha poznatky z aktivního působení proti kyberdelikventům a aplikaci zabezpečení a ochrany firemního prostředí proti potenciálním napadením.

Ať jsou nasazované technologie sebemodernější, drahé a sofistikované, jedním z nejčastějších zdrojů zranitelnosti zůstává lidský faktor, na kterém často i sebepřísnější režim vnitrofiremní bezpečnostní politiky selhává. O to důležitější roli hraje v této souvislosti osvěta a vzdělávání.

Více informací zde.

Číst dál...

Z domova: Kulatý stůl CodeWeeku CZ naznačil budoucnost programování v Čechách

Programování v Česku žije nejen v soukromé, profesionální sféře. Díky Kulatému stolu, ale i dalším akcím v rámci evropské kampaně Code Week je více než jasné, že tento obor má v tuzemsku rozhodně budoucnost. Zároveň však naráží na překážky, které jeho ještě rychlejší rozvoj brzdí.

Na schůzi v NIMC, která se uskutečnila 16. října v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se debatovalo o všech možných aspektech vzdělávání v oboru informatiky a především IT. Účastníci se shodli, že základním problémem je neucelenost oboru. Jinými slovy roztříštěnost.

Na základních školách je nyní povinná 1 hodina informatiky týdně, ovšem v různých školách je vyučován různý obsah, neexistuje komplexní učebnice, pro výuku se používají rozdílné zdroje.

Výsledkem je, že například ČVUT se potýká s potížemi sjednotit výukový program pro studenty prvního ročníku, protože někteří studenti přicházejí se znalostí objektového programování, Javy, apod., zatímco jiní zvládají pouze kancelářské aplikace," zmínil Jan Kubr z ČVUT.

Právě ČVUT byla jen jedna z řady organizací, která na Kulatý stůl Code Weeku vyslala své zástupce. Celkem měla dvouhodinová akce téměř 20 účastníků z celkem deseti institucí, které se programování a zdokonalování české společnosti v této oblasti věnují.

Více informací zde.

Číst dál...

Z domova: Konference „KYBERPSYCHO v hledáčku policie“ pojmenovala nejpalčivější problémy dnešního boje s kyberkriminalitou a přinesla šokující příklady z praxe

Přesně v polovině října se na pražském Magistrátu konal další ročník už tradiční podzimní konference, která letos za intenzivní podpory zástupců z řad Policie ČR přinesla aktuální pohled na problematiku kybernetické kriminality a boje proti jejím projevům. Letos jsme měli šanci poznat některé z příkladů kauz, a to především z oblasti šíření dětské pornografie a digitálního vydírání, které šokujícím způsobem přibížily realitu a postupy při vyšetřování případů kybernetické kriminality. Podobně jako v loňském roce konferenci doprovodil Kybermarket, prezentace organizací a firem, činných v oblasti boje proti šíření škodlivého obsahu a škodlivým projevům online. A novinkou letošního ročníku se stalo divadelní představení s názvem Generace FB v klubu NOD, které proběhlo v předvečer konference a bylo zaměřené především na přiblížení online aktivit a internetového života dnešních teenagerů.

Více informací o konferenci včetně prezentací ke stažení se můžete dozvědět na internetových stránkách, věnovaných konferenci, a také zde.

Číst dál...

Z domova: Projekt "Karlovarský kraj bezpečně online" je v plném proudu

Školením pro zástupce policie ČR odborníky z řad sociálních pracovníků úspěšně pokračuje realizace projektu Karlovarský kraj bezpečně online, který Národní centrum bezpečnějšího internetu připravilo ve spolupráci s krajským úřadem Karlovarského kraje s podporou Ministerstva vnitra ČR.

Těší nás živý zájem krajských pracovníků o školenou problematiku, je evidentní, že západočeši neberou problematiku kyberntické kriminality a online bezpečnosti na lehkou váhu. Program plánovaných a realizovaných seminářů se nám už přehoupl do své druhé poloviny, karlovarský projekt bude vrcholit kazuistickým seminářem, který se koná 25. listopadu 2014 a konferencí 26. listopadu, která proběhne za účasti mnoha odborníků ze státní, neziskové, ale i komerční sféry.

Více informací zde.

Číst dál...

Z domova: Zveme vás na konferenci „Řešení kybernetické kriminality a elektronického násilí, páchaného na dětech“

Magistrátní akcí podzimní konferenční aktivity Národního centra bezpečnějšího internetu zdaleka nekončí. Rádi bychom vás pozvali hned na další konferenci, kterou pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu tentokrát ve spolupráci s Karlovarským krajem v rámci aktivit projektu „Karlovarský kraj bezpečně online“.

Konference s názvem „Řešení kybernetické kriminality a elektronického násilí, páchaného na dětech“ se koná 26. listopadu 2014 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Konference se zaměří na nejnovější výzkumné a praktické poznatky z oblasti prevence a řešení kyberkriminality páchané na dětech a dětmi, doporučení pro praxi místních odborníků pracujících s dětmi a mládeží a rozvoj místní sítě profesionálů připravených pro řešení v případě konfrontace s elektronickým násilím a kriminalitou.
Jste srdečně zváni, díky podpoře MVČR a dotaci Karlovarského kraje je vstup na konferenci zdarma. Svou účast můžete registrovat zde.
Více informací zde.

Číst dál...

Z domova: Třetina teenagerů v ČR lituje zveřejnění informací na internetu

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti AVG Technologies 31 % náctiletých uživatelů internetu lituje zveřejnění některých informací v prostředí internetu. Ještě větší počet mladých uživatelů (39 %) už v minulosti zažádal o smazání obsahu, který se jich týkal. Nejčastějšími uváděnými důvody je skutečnost, že se jim obsah nelíbil (65 %), nebo byl příliš osobní (31 %). Přestože 68 % uživatelů změnilo nastavení svého facebookového profilu, aby znesnadnili své nalezení, jen těsně nadpoloviční většina (58 %) jich má povědomí o důležitosti soukromí na internetu a pouze 22 % dobře zná své přátele na Facebooku.)
Více informací zde.

Číst dál...

Ze zahraničí: Deset klíčových zjištění aktuálního průzkumu EU Kids Online

V první listopadové dekádě zveřejnila britská organizace LSE další výsledky svých nadnárodních zkoumání, týkajících se především uživatelských zvyklostí při práci s nejmodernějšími online technologiemi se zaměřením především na děti a mládež ve věku 11 až 16 let. Výsledky jsou publikovány formou desatera, které dává ucelený a jasný přehled o realitě dnešní digitální mládeže.


Z aktuálních průzkumů jednoznačně vyplývá, že roste pravděpodobnost vystavení:
–    nenávistným projevům (z 13 na 20 %),
–    stránkám podporujícím anorexii, tzv. pro-ana webům (z 9 na 13 %),
–    stránkám s obsahem nabádajícím k sebepoškozování (ze 7 na 11 %),
–    kyberšikaně (ze 7 na 12 %).

Desatero klíčových zjištění průzkumu EU Kids Online:


1.    Čím více děti používají internet, tím více získávají digitálních dovedností a tím větší šance mají z hlediska online příležitostí a získání benefitů.
2.    Ne všechny zkušenosti, získané během používání internetu, jsou benefitem. Šance dětí získat díky používání internetu výhodu a přidanou hodnotu, záleží na jejich věku, pohlaví, socio-demografickém statusu, způsobu, jak jim v této oblasti pomáhají rodiče a na množství a kvalitě stránek s pozitivním obsahem, které jsou pro ně k dispozici.
3.    Využívání internetu dětmi, jejich znalosti a vědomosti i online příležitosti také přímo souvisí s online riziky. Čím více zkušeností s internetem děti mají, tím více jsou vystaveny riziku a zranitelnější; v souvislosti s rostoucím využíváním internetu je zapotřebí vyvinout více a kvalitnějšího úsilí k prevenci online rizik, jejichž počet také roste.
4.    Ne všechna rizika vyústí v ohrožení: potenciální riziko rozrušení anebo ohrožení online obsahem je u dětí částečně závislé na jejich věku, pohlaví, sociálně-ekonomickém statusu, a také na jejich odolnosti a zdrojích, které jsou k dispozici ke zvládnutí všech (škodlivých) událostí v prostředí internetu.
5.    Důležitá je role rodičů, školy a vrstevníků, ale také provádění regulace na národní úrovni, poskytování obsahu, kulturní hodnoty a systém vzdělávání.
6.    Nejvíce děti v oblasti online znepokojuje pornografie.
7.    Násilí, agresivita, krutost a brutalita jsou v těsném závěsu, i když násilí má méně obecné pozornosti než sexuální materiály.
8.    Co děti mimořádně znepokojuje je realita (nebo realističnost), a to více než fiktivní násilí, a násilí páchané na dětech a zvířatech.
9.    Obavy dětí z online rizik výrazně rostou ve věku od devíti do dvanácti let. Mladší děti se více obávají rizik souvisejících s obsahem, čím jsou starší, tím více se obávají rizik kontaktu a projevů chování na internetu.
10.    Děti vnímají stránky zaměřené na sdílení videí jako nejvíce rizikové z hlediska výskytu pornografie, násilí a dalších forem škodlivého obsahu.

Více informací zde.

Číst dál...

Z domova: Skvělí parťáci v online světě od AVG pro nejmenší

I ty nejmenší děti dnes pronikají do světa internetu. Často umí děcko, u kterého člověk spočítá věk na prstech jedné ruky pracovat s počítačem, tabletem či mobilem lépe, než zástupce starší generace. Ruku v ruce s přístupností moderních technologií nejmenším však jdou i rizika, která online svět skrývá. Právě proto společnost AVG, která se zabývá bezpečností na internetu, připravila interaktivní knížky pro nejmenší.

Dvojička Magda a Mo – zvídavé a především zvědavé děti, si chtějí hrát na internetu, ale potřebují pomoc ke správným rozhodnutím. Děti mají možnost sledovat jejich interaktivní dobrodružství a pomáhat jim v příběhu rozhodovat, zda věci dělat sami či požádat dospělého o pomoc.
Tyto postavičky byly společností AVG za pomoci mezinárodní charity pro bezpečnost na internetu Childnet, vytvořené proto, aby rodičům i dětem pomohly při jejich společném učení o tom, jak si bezpečně užívat život na internetu.

Více informací zde.

Číst dál...

Z domova: Hlášení Horké linky za uplynulé období

V září 2014 přijala Horká linka celkem 281 hlášení, z nichž nadpoloviční většina (65 %) se týkala dětské pornografie a 47 % bylo po vyhodnocení předáno k dalšímu šetření policii.
Detailní informace o hlášení škodlivých projevů a škodlivého obsahu na Horkou linku si můžete prostudovat zde.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd