Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 9/2013 (9)

Vážení čtenáři,

Národní centrum bezpečnějšího internetu spolu s Krajským úřadem Kraje Vysočina a Vyšší policejní školou MV ČR Praha – pracoviště Jihlava, organizovalo krajskou konferenci s názvem „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“. Dvoudenní konference se snažila především poukázat na současné aspekty boje s kybernetickou kriminalitou, který bývá pro orgány činné v trestním řízení dost komplikovaný vzhledem k chybějící legislativě (i když momentálně se blýská na lepší časy, pokud bude schválena novela Trestního a Občanského zákona včetně pasáží týkajících se právě online delikvence, bude přeci jen stíhání pachatelů kybernetických zločinů o něco snazší) a nesnadnému dohledávání a dokazování trestných činů páchaných s vyžitím online a digitálních technologií. Na příkladech z praxe bylo evidentní, že za mnoho problémů si mohou uživatelé sami, zvláště jde-li o uživatele z věkové kategorie teenagerů, kterým často chybí pud sebezáchovy a zpětná vazba, které by je odradily od informací, videí a obrázků, sdílených v prostředí online a sociálních sítí. O to větší důraz je v těchto oblastech kladen na preventivní vzdělávání a osvětu, sloužící především k výchově uživatelů online k zodpovědnému přístupu k moderním technologiím.

I k tomu účelu je určen mezinárodní projekt eSafety label, jehož primárním cílem je pomoci školám nastavit a provozovat ICT prostředí tak, aby bylo dostatečně zabezpečené, moderní, robustní a přínosné z hlediska využívání žáky na školách. Projekt na území ČR realizovaný Národním centrem bezpečnějšího internetu pomáhá prostřednictvím vstupního testu školám poznat úroveň jimi provozovaných ICT prostředí a upozorňuje na slabá místa, která by do budoucna mohla být problematická. Jedním z výstupů projektu budou pasáže školních řádů, které definují podmínky a doporučení pro provoz ICT pracoven na školách. Projekt eSafety label se týká jak technických aspektů zmíněné infrastruktury, tak i doporučení pro užívání především online prostředí pro zachování maximální možné míry bezpečí a udržitelnosti pro nejmladší uživatele. Velkým problémem na mnoha školách je systém kontinuálního vzdělávání pedagogů, zabývajících se ICT tématy, a tak eSafety label nabídne i prostředky a materiály, které by se daly k tomuto účelu využít.

Mladá generace disponuje výbornými znalostmi v oblasti užívání online prostředků a není často jednoduché s ní udržet krok. A to i s uvážením faktu, že je často vybavena nejnovějšími technickými prostředky, kterým školy často nemají šanci konkurovat a pokud se o to pokusí, je to za cenu nemalých finančních investic a s vědomím faktu, že za půl roku v tuto chvíli moderní zařízení budou stejně zastaralé. Proto je v dnešních dnech trendem nejen v komerční sféře, ale i školství, přistupovat ke konceptu, označovaném anglickou zkratkou BYOD (přines si své vlastní zařízení a využívej na naší síti). I tento přístup mnohé školy využívají a o to větší nároky jsou kladeny na robustnost a zabezpečení jejich online infrastruktury. Pokud vám není lhostejný stav vaší ICT sítě na škole, připojte se k našemu projektu eSafety label. Kromě certifikátu úrovně vaší sítě (bronzový, stříbrný a zlatý) získáte přehled o jejím stavu a můžete získat mnoho podkladů pro další vzdělávání svých pedagogů.
S přáním nejen online bezpečných podzimních dnů,

Národní centrum bezpečnějšího internetu
www.saferinternet.cz

Z domova: Statistiky Horké linky

Během letních prázdnin Horká linka přijala 260 (v červenci) a 326 (v srpnu) podnětů od internetových uživatelů a zahraničních linek. Tato čísla jsou každý rok menší oproti ostatním měsíců a jde jistě o velmi pozitivní trend. Až by se chtělo věřit přímé úměře: „méně hlášení = méně problémů na internetu“. V praxi je to dáno spíše méně častým sezením u počítače v době letních dovolených a školních prázdnin. Za což jsme rádi a tento pozitivní trend alespoň během léta chválíme.
Statistiky si můžete prohlédnout na webu Horké linky.

Číst dál...

Ze zahraničí: Sociální síť Ask.fm – změna k lepšímu?

Sociální síť Ask.fm reagovala na sérii kritik a po několika nedávných incidentech, které vyvrcholily úmrtím 14letého chlapce, zpřísnila bezpečnostní nastavení a servis pro uživatele.

Nejvýznamnějšími  zlepšeními jsou tato:
– servis ohledně přijatých stížností funguje nonstop 24h denně,
– ve formuláři pro hlášení byly přidány kategorie "šikana", "vyhrožování" a další,
– zvýraznění funkce, pomocí které si můžete vypnout anonymní dotazy,
– omezení činností pro neregistrované uživatele.

Ačkoliv před užíváním sítě nadále Ask.fm varujeme, oceňujeme alespoň nějakou snahu zabránit dalším případům kyberšikany.

Článek BBC o změnách na sítí Ask.fm najdete zde: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-23752923

Číst dál...

Ze zahraničí: P2P sítě – mezinárodní skupina pracuje na společném postupu proti šíření nelegálnímu obsahu

Jak jsme již dříve avizovali, Horká linka se stala v rámci organizace INHOPE členem pracovní skupiny P2P, tedy sítí peer-to-peer, které zažívají v posledních letech velký rozmach. O principu těchto sítí se můžete dočíst na našich stránkách.

A jaké jsou novinky v boji proti nelegálnímu obsahu na těchto sítích? V minulých měsících byl vytvořen tzv. informační leták o p2p sítích, který přibližuje nebezpečí tohoto internetového prostředí. Především velké množství pornografického materiálu s dětskými aktéry, dále filmy, hudba a fotografie porušující autorská práva apod. Tento materiál je interně šířen mezi členy sítě INHOPE se snahou šířit tyto základní informace dále na úrovni jednotlivých států. Horká linka v současnosti připravuje tento materiál ke zveřejnění pro české internetové uživatele. Hlavními body v boji proti tomuto obsahu je hlubší diskuze s odborníky, policií a především tlak na změnu zákonů.

První pozitivní kroky jsou již zřejmé, k těm podstatným patří spolupráce s přední českou p2p sítí Ulož.to, která při nalezení nelegálního obsahu velmi rychle reaguje a obsah maže. Tématem se budeme zabývat i nadále, příště naznačíme možné postupy ohledně stahování filmů a hudby.

Číst dál...

Ze zahraničí: Projekt na podporu počítačové gramotnosti v Nigérii

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s tchajwanským partnerem, Institute for Information Industry (III), realizuje projekt pomoci při překonávání problému „digital divide“ v Africe, v rámci kterého bude základům práce s počítačem vyškoleno 60 nigerijských školáků. Pro realizaci projektu byla vybrána Garki Government Secondary School v hlavním městě Abuja, ve které bude vybudováno ICT centrum s 20 počítači, projektorem a tiskárnou. Projekt probíhá díky podpoře České rozvojové agentury http://www.czda.cz.

Přesto, že Nigérie patří mezi významné producenty ropy, mnoho škol stále nemá ani základní vybavení. Mezi ně patří rovněž škola Garki, která se potýká rovněž s velmi nestabilními dodávkami elektřiny. Z tohoto důvodu je součástí projektu rovněž instalace solárních panelů“, řekl k příležitosti zahájení projektu Zdeněk M. Záliš, a dodává „Zkušení lektoři se v rámci výuky zaměří především na praktické aspekty nejběžnějších činností s počítačem – jak si zkopírovat soubor, napsat životopis či poslat e-mail. Opomenuty nebudou samozřejmě ani otázky bezpečnějšího užívání internetu a online technologií“.

Národní centrum bezpečnějšího internetu plánuje v realizaci těchto projektů pokračovat i v příštím roce, kdy by ve spolupráci s Člověkem v tísni rádo zrealizovalo projekt v Ethiopii a to v návaznosti na aktivity, které již Česká republika v této africké zemi zrealizovala.

Číst dál...

Z domova: Odstartovala podzimní část projektu „Vysočina bezpečně online 2013“

Národní centrum bezpečnějšího internetu a Kraj Vysočina společně realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013, jehož podzimní část odstartovala dne 10. 9. 2013 tiskovou konferencí na krajském úřadu Kraje Vysočina.

Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené s užíváním internetu a on-line technologií. Součástí projektu je kromě osvětové kampaně také specializované vzdělávání pro odbornou veřejnost – policisty a sociální pracovníky a semináře pro laickou veřejnost – rodiče a místní komunity. Semináře pro sociální pracovníky již proběhly za velkého zájmu účastníků v květnu a červnu, do konce roku budou též proškoleni policisté místních oddělení a pracovníci policejní prevence. Zahájena byla také série seminářů pro rodiče – místním komunitám budou znalosti a zkušenosti předávat zkušení mentoři Vysočina Education, dříve proškolení Národním centrem bezpečnějšího internetu.

Více informací o projektu najdete zde.

Číst dál...

Z domova: Národní centrum bezpečnějšího internetu se připojuje ke kampani „Měsíc kybernetické bezpečnosti“

Cílem kampaně je připomenout nejširší veřejnosti, že online bezpečnost je sdílenou zodpovědností. V rámci mezinárodní kampaně, kterou zastřešuje organizace ENISA proběhne mnoho osvětových akcí, talkshow, přednášek, seminářů a konferencí, jejichž cílem bude poukázat na současná nebezpečí a jak přizpůsobit své chování ve světě online pro jejich minimalizaci.

V rámci kampaně pořádá Národní centrum bezpečnějšího internetu neformální setkání s novináři, jejichž prostřednictvím chce informovat nejširší veřejnost o cílech kampaně a smyslu společného boje za bezpečnější online prostředí. Kromě této inicializační aktivity Měsíce kybernetické bezpečnosti dále proběhne odborný seminář v rámci konference „KYBERPSYCHO“ a dále mediální a outdoorová kampaň, zacílená na nejširší publikum.

K hlavním záměrům kampaně ECSM 2013 v České republice patří především:

– prohloubení komunikace a spolupráce mezi státními institucemi, neziskovými organizacemi, a komerčními společnostmi, které se podílejí na vytváření bezpečnějšího online prostředí, inspirace a podněty ze zahraničí, předání zkušeností, best practise,
– komunikovat vhodně tyto snahy vzhledem k veřejnosti (tzn. veřejnost obeznámit, kam je možné se při setkání se s negativními jevy na internetu obrátit, jak předcházet možným rizikům),
– aktivizovat veřejnost k vlastní zodpovědnosti při online aktivitách, šířit digitální gramotnost (tzn. „vychovávat“ zodpovědné digitální EU občany, nastartovat dlouhodobější pozitivní změnu v obecných vzorcích chování v kyberprostoru),
– zvýšení citlivosti percepce online rizik.

Více informací o kampani najdete na webových stránkách zde.

Číst dál...

Z domova: Zveme Vás na konferenci „KYBERPSYCHO“ – prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí

Přijměte naše pozvání na tradiční podzimní konferenci, kterou pořádá ve vzájemné spolupráci Národní centrum bezpečnějšího internetu a hlavní město Praha za odborné podpory společnosti Telefonica. Konference probíhá v rámci již čtvrtého ročníku projektu Praha bezpečně online za dotační podpory Ministerstva vnitra ČR.

Konference s názvem „KYBERPSYCHO“ – prevence, řešení a právní souvislosti elektronického násilí se koná dne 16. 10. 2013 v konferenčním sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, a to od 9:00 do 16:00 hod.

Konference přinese nejnovější poznatky významných českých pracovišť a technologických firem, týkajících se palčivých otázek bezpečnosti v online prostředí a souvisejících hrozeb, které se především s rozmachem sociálních sítí objevují stále častěji.

Inovací letošního ročníku konference bude filmový klub, v jehož rámci bude součástí odpoledního bloku konference promítání působivého filmu Místnost sebevrahů, ale především odpolední workshop s názvem „Kybermarket“, kde budou další zástupci z oblasti neziskových organizací prezentovat svůj pohled na problematiku kybernetické bezpečnosti a souvisejících hrozeb. Workshop proběhne po skončení hlavní konferenční části, tzn. od 14:30 do 16:00.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit a stále nejste registrováni, svou registraci můžete provést prostřednictvím formuláře zde. Účast na konferenci je pro registrované zájemce zdarma. Těšíme se na vaši účast.

Číst dál...

Aktuálně: Krajská konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“

V konferenčních prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina proběhla ve dnech 19. a 20. září 2013  konference s názvem: "Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi". Ve vzájemné spolupráci ji v rámci projektu Vysočina bezpečně online uspořádali Krajský úřad kraje Vysočina, Národní centrum bezpečnějšího internetu a Vyšší policejní škola MV ČR v Praze – pracoviště Jihlava.

Za účasti odborníků ze zahraničí přinesla konference nejnovější poznatky a příklady dobré praxe v oblasti patologických jevů v online prostředí a kriminality páchané na dětech a dětmi samotnými prostřednictvím moderních médií. Pokud byste měli zájem, z odkazu zde je možné stáhnout sborník přednesených příspěvků.

Z průběhu konference byl pořízen také videozáznam, pokud byste měli zájem jej shlédnout, je možné jej nalézt v archivu TV Vysočina na odkazu zde. Podle typu vašeho prohlížeče a jeho multimediální výbavě může být pro jeho sledování vyžadována instalace doplňkového modulu (plugin).

Všem zúčastěným děkujeme za aktivní účast a pevně věříme, že obsah konference byl přínosný nejen z hlediska doplnění informací o nejnovějších poznatcích z oblasti boje proti kybernetické kriminalitě.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!