Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Z domova: Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních

Národní centrum bezpečnějšího internetu rozšířilo nabídku metodik o "Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních". Text metodiky oponovala řada odborných pracovišť včetně krajských a okresních metodiků. Jeho obsahem je mimo jiné i postup při vytváření školních programů, témata šikany a kyberšikany na mateřských školách, povinnosti sociálních orgánů při poskytování služeb školám a nechybí ani informace pro rodiče. Novou metodiku s řadou užitečných informací a rad si můžete stáhnout zde. Metodika je rozšířena o pět příloh, které jsou k dispozici ke stažení v Odborné knihovně Národního centra bezpečnějšího internetu zde.

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení. V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu.

Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit počáteční stadia šikanování.

nahoru
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
DMC Firewall is a Joomla Security extension!