Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

NCBI realizuje komunitní program vzdělávání pro čtyři městské obvody Prahy

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje v roce 2013 vzdělávací a osvětové projekty v oblasti prevence elektronického násilí a kyberkriminality pro čtyři pražské městské části. Projekty jsou komunitně zaměřené, pracují s odborníky, dětmi a veřejností ve stejném čase a lokalitě a budou realizovány v časovém období červen až prosinec 2013. Vzdělávací část projektů sestává ze tří bloků: 

–        Specializované vzdělávání profesionálů městské části

Čtyřdenní výcvik pro odborníky městské části, kteří se s problematikou mohou setkat a řeší ji ve své praxi. Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů je určen pro:

  • řídící a pedagogické pracovníky základních škol zřizovaných městskou částí,
  • místního koordinátora prevence kriminality,
  • sociální pracovníky OSPOD,
  • pracovníky místní pedagogicko – psychologické poradny,
  • zástupce neziskových organizací, které se zabývají prevencí rizikových a sociálně patologických jevů.

Celkem proběhne 12 celodenních seminářů pro 120 profesionálů.

 –        Osvětové semináře pro rodiče

 

Celovečerní semináře zprostředkují rodičům informace o rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci, zvýší jejich pozornost k těmto rizikům a podpoří je v diskusi s dětmi, využívání bezpečnostních nástrojů a dohledu nad online aktivitami svých dětí. Na semináři rodiče získají pracovní sešit pro děti, informační sešit s přehledem základních informací a kontaktů na pomáhající pracoviště a přehled nástrojů rodičovské kontroly. Celkem proběhne 30 večerních seminářů pro minimálně 600 rodičů a další veřejnost (rodiče menších děti, prarodičům apod).

 –        Semináře primární prevence pro žáky základních škol

 

Dvouhodinové preventivní semináře zaměřené na prevenci kybernetické kriminality a násilí pro žáky 2. stupně základních škol zřizovaných městskou částí.

Žáci získají přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí, k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Žáci získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online patologií a kde získají pomoc. Celkem proběhne 170 seminářů, pro 41 škol, 4250 žáků. 

nahoru
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!