Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 6/2013 (8)

Vážení čtenáři,

poslední měsíc školního roku 2012/2013 nám kromě výrazných meteorologických změn, které díky souvisejícím povodním negativně postihly velkou část našeho obyvatelstva, přinesl aktivní start několika projektů především z oblasti vzdělávání.

Naše současnost je charakteristická mnoha paradoxy. Kromě faktu, že snad poprvé v historii novodobé civilizace generace dětí ve svých schopnostech překonává své rodiče minimálně v oblasti ovládání online a digitálních technologií, je to i skutečnost, že přestože obsah internetových stránek je svým obsahovým zaměřením určen převážně dospělým, mezi nejintenzivnější cílovou skupinu jeho uživatelů patří děti a mládež. Pro podporu tvorby pozitivního obsahu právě pro tuto cílovou skupinu je určena soutěž o „Nejlepší online obsah pro děti 2013“. Jejím cílem je poukázat na stránky, které jsou určeny především cílové skupině nejmenších, a nabízí jim kreativní a hravý obsah, odpovídající jejich potřebám. Kromě národního kola soutěže má letošní ročník i mezinárodní rozměr, v jehož rámci budou soutěžit vítězné stránky z národních kol a mohou vyhrát některou z velmi hodnotných cen. Kromě vlastní soutěže a poukázání na webové stránky s cílovým zaměřením na nejmladší uživatele online je záměrem organizátorů nabídnout tvůrcům webového obsahu návod, jakým způsobem tvořit a jaké parametry by měl splňovat obsah webových stránek, určený pro děti a mládež. Pokud byste Vy sami byli tvůrci stránek s pozitivním obsahem pro děti, a nebo věděli o stránce, která by splňovala parametry pozitivní a bezpečné stránky, určené pro cílovou skupinu dětí a nejmladších uživatelů internetu, určitě nám dejte vědět. Rádi je zařadíme nejen do národního, ale samozřejmě i celoevropského kola soutěže.

Přejeme Vám všem příjemné prožití letních dnů, zasloužený odpočinek na dovolených a s dalším vydáním našeho pravidelného Newsletteru se opět přihlásíme koncem srpna.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Horká linka: Ukradený Facebokový účet zablokován za osm hodin!

Na Horkou linku se obrátila uživatelka Facebooku, které se někdo přes e-mail „naboural“ do profilu a změnil jí heslo, tím pádem získal přístup k celému facebookovému profilu.

Uživatelka se nejprve obrátila standardní cestou na Facebook, kde nahlásila ukradený profil. Po několika dnech jí nepřišla žádná odpověď a ona jen nečinně přihlížela, jak se za ní (na jejím profilu) někdo neznámý vydává a píše jejím jménem příspěvky. Zkoušela proto další možné cesty a obrátila se na pracovníky Horké linky. Jakmile operátor přečetl její prosbu o pomoc, ihned ji zaslal přes přímý kontakt, kterým Horká linka disponuje, do pobočky Facebooku v Irsku. Tam sídlí centrála pro Evropu s týmem pracovníků, kteří hodnotí stížnosti uživatelů. Bohužel, oficiální cesta na podávání stížností je přehlcena.

Na žádost Horké linky byla odezva Facebooku do osmi hodin s výsledkem, že účet byl uznán jako falešný a byl zablokován. Podstatně tak byla zkrácena doba vyřízení požadavku, pokud se dá vůbec počítat s tím, že by byl požadavek na první pokus vyřízen. Často totiž ve stížnostech chybí základní údaje, jako např. název profilu, odkaz na dotyčný profil a e-mailová adresa, která je s tímto účtem provázána. Pokud máte i Vy problém nebo dotaz ohledně Facebooku, neváhejte se obrátit na Horkou linku.

 

Číst dál...

Horká linka: Beseda se žáky na téma Bezpečný Facebook

Na začátku měsíce června navštívili zástupci Horké linky základní školu Květnového vítězství, s cílem vést debatu se žáky 2. stupně o sociálních sítích, především pak o fenoménu dneška – Facebooku. Během dvou dnů se debaty zúčastnilo celkem sedm tříd. A jaké jsou závěry? Mladí uživatelé ve věku 10–15 let sociální sítě znají a používají ve velké míře, ne všichni si ale uvědomují jejich možné nebezpečí. Ta jim byla v rámci besedy názorně ukázána na případech, se kterými se lidé s Horké linky denně setkávají. Na závěr se děti dozvěděli, co mají dělat v případě nesnází, a že není nic špatného na tom, požádat o radu nebo pomoc někoho jiného. V případě sociálních sítí a obecně internetu na Horkou linku.

 

Fotografie s akce naleznete na stránkách školy nebo na Facebooku Horké linky

Číst dál...

Projekt Vysočina bezpečně online a program „Místní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a mladistvých“

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu společně realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a on-line technologií. 

Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013. 

Cílem projektu je propojení odborníků působících v Kraji Vysočina, které se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů. Výstupem projektu by měla být fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a bude připravena účinně intervenovat (při výskytu rozvinuté kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod.). 

 

Projekt je určen především řídícím a pedagogickým pracovníkům (metodici prevence) základních a středních škol kraje Vysočina, pracovníkům sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a pracovníkům místních oddělení Policie a policejní prevence. V jeho rámci proběhne osvětová krajská kampaň, Rodičovské semináře, Specializované vzdělávání pro sociální pracovníky, Odborné vzdělávání pro pracovníky místní policie, Krajská konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“.

Číst dál...

NCBI realizuje komunitní program vzdělávání pro čtyři městské obvody Prahy

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje v roce 2013 vzdělávací a osvětové projekty v oblasti prevence elektronického násilí a kyberkriminality pro čtyři pražské městské části. Projekty jsou komunitně zaměřené, pracují s odborníky, dětmi a veřejností ve stejném čase a lokalitě a budou realizovány v časovém období červen až prosinec 2013. Vzdělávací část projektů sestává ze tří bloků: 

–        Specializované vzdělávání profesionálů městské části

Čtyřdenní výcvik pro odborníky městské části, kteří se s problematikou mohou setkat a řeší ji ve své praxi. Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů je určen pro:

  • řídící a pedagogické pracovníky základních škol zřizovaných městskou částí,
  • místního koordinátora prevence kriminality,
  • sociální pracovníky OSPOD,
  • pracovníky místní pedagogicko – psychologické poradny,
  • zástupce neziskových organizací, které se zabývají prevencí rizikových a sociálně patologických jevů.

Celkem proběhne 12 celodenních seminářů pro 120 profesionálů.

 –        Osvětové semináře pro rodiče

 

Celovečerní semináře zprostředkují rodičům informace o rizicích, která hrozí dětem při užívání internetu a online komunikaci, zvýší jejich pozornost k těmto rizikům a podpoří je v diskusi s dětmi, využívání bezpečnostních nástrojů a dohledu nad online aktivitami svých dětí. Na semináři rodiče získají pracovní sešit pro děti, informační sešit s přehledem základních informací a kontaktů na pomáhající pracoviště a přehled nástrojů rodičovské kontroly. Celkem proběhne 30 večerních seminářů pro minimálně 600 rodičů a další veřejnost (rodiče menších děti, prarodičům apod).

 –        Semináře primární prevence pro žáky základních škol

 

Dvouhodinové preventivní semináře zaměřené na prevenci kybernetické kriminality a násilí pro žáky 2. stupně základních škol zřizovaných městskou částí.

Žáci získají přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí, k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Žáci získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online patologií a kde získají pomoc. Celkem proběhne 170 seminářů, pro 41 škol, 4250 žáků. 

Číst dál...

Nainstalujte si aplikaci INHOPE mobile

Vzhledem k masovému rozšíření mobilních platforem nabízí organizace INHOPE ke stažení nástroj, který je určený veřejnosti pro hlášení škodlivého obsahu v prostředí online, který se týká především sexuálního zneužívání dětí. Mobilní aplikace je k dispozici pro mobilní platformy Windows Phone 7, Android, iPhone a Blackberry.

Pomocí jednoduchého rozhraní umožňuje uživateli poslat hlášení prostřednictvím mobilního zařízení. Uživatel může nahlásit jakýkoliv on-line obsah, u kterého má podezření na nezákonnost. Hlášení bude poté předáno horké lince v hostitelské zemi, která bude nadále vyšetřovat nahlášený případ v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Poté bude vynaloženo maximální úsilí pro odstranění nahlášeného obsahu.

Hlášení prostřednictvím INHOPE Mobile je jednoduché a rychlé. Jednoduše zkopírujte URL podezřelé webové stránky z prohlížeče, otevřete INHOPE Mobile, vložte adresu a odešlete zprávu. Pro každý krok aplikace nabízí pokyny. Následné operace jsou automatizovány a budou řešeny prostřednictvím back-endu webové služby, který provede ověřování a zabezpečení procesů. Zpráva bude poté zaslána na příslušnou horkou linku z databáze INHOPE.

  • Aplikaci INHOPE mobile pro platformu Android najdete zde.
  • Aplikaci INHOPE mobile pro platformu Windows Phone najdete zde.
  • Aplikaci INHOPE mobile pro platformu Apple najdete zde.

 

 

Číst dál...

Národní centrum bezpečnějšího internetu vyhlásilo další ročník soutěže o „Nejlepší online obsah pro děti 2013“

Znáte zajímavou internetovou stránku s obsahem vhodným pro děti ve věku 6 až 12 let? Myslíte si, že by mohla být dobrým vzorem pro další tvůrce internetových stránek? Nominujte ji do naší soutěže o "Nejlepší webovou stránku pro děti" a pomozte našim nejmenším poznávat svět internetu bezpečně a z jeho pozitivní stránky.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:

1.       Kategorie mladých tvůrců

V této kategorii se do soutěže mohou přihlásit všichni tvůrci webových stránek pro děti, jejichž věk je v rozpětí 12 až 17 let. Kritéria pro hodnocení přihlášených webových stránek mladých tvůrců najdete zde.

2.       Kategorie dospělých tvůrců

V této kategorii mohou své webové stránky nominovat tvůrci, kteří dosáhli věku minimálně 18 let. Své projekty webových stránek mohou samozřejmě přihlásit i organizace, včetně profesionálních. Kritéria pro hodnocení přihlášených webových stránek dospělých tvůrců a organizací najdete zde.

Podle jakých obecných kritérií bude hodnocen obsah?

– Prospěch pro cílovou skupinu
– Atraktivita
– Použitelnost
– Bezpečnost
– Komerční hlediska

Kriteria byla vytvořena mezinárodním týmem odborníků a doporučena Evropskou komisí. Slouží také jako obecný návod pro tvorbu pozitivních webových stránek pro začínající uživatele z cílové skupiny dětí raně školního věku a prvního stupně ZŠ.

 

Více informací o soutěži se můžete dozvědět na webových stránkách http://prodeti.ncbi.cz. Pokud byste měli zájem do soutěže přihlásit vlastní webové stránky, lze tak učinit prostřednictvím webu http://www.bestcontentaward.eu/.

Číst dál...

Národní centrum bezpečnějšího internetu úspěšně realizuje projekt eSafety Label

Národní centrum bezpečnějšího internetu spolu se svými partnery, společnostmi Microsoft ČR, Telefónica ČR a UPC úspěšně realizuje projekt eSafety label. Projekt je určen všem školám na území České republiky a jeho cílem je nabídnout školám možnost prověřit kvalitu svého ICT prostředí, poskytovaného žákům z hlediska bezpečnosti, nabídnout kompetentním pracovníkům možnost průběžného vzdělávání v oblasti ICT bezpečnosti a nabídnout informace o řešení případů škodlivých projevů v oblasti online včetně jejich předcházení.

V rámci projektu školy mohou absolvovat hodnotící test a na základě jeho výsledku obdržet certifikát eSafety label – bezpečného ICT prostředí na škole. Certifikačním procesem už úspěšně prošlo 22 škol z celého území ČR.

Projekt má mezinárodní charakter, je zastřešen organizací European Schoolnet a je aktivně podporován ministerstvy školství celkem v šesti evropských zemích.

 

Více informací o projektu najdete na webové stránce www.esafetylabel.eu, jejímž prostřednictvím se můžete také do projektu připojit, a http://www.ncbi.cz/evropska-komise/esafety-label.html.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd