Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 5/2013 (8)

Vážení čtenáři,

v polovině května se v Senátu Parlamentu ČR konala již tradiční konference za účasti zástupců státní sféry, komerčních firem, neziskových organizací a odborníků z oblasti školství. Diskutovaná problematika se týkala především novinek v oblasti prevence online kriminality. Pozitivní posun v této oblasti by měly znamenat především diskutované novinky v obsahu Trestního zákona, které by měly nově zahrnout do kategorie trestných činů aktivní snahu o kontaktování dítěte potenciálním groomerem za účelem vylákání ho ke schůzce v reálném světě a potenciálnímu zneužití, a aktivní vyhledávání a sledování dětské pornografie. Pokud budou změny zákona v této podobě přijaty, jistě přinesou především policii větší možnosti z hlediska sledování a stíhaní online delikventů, na druhou stranu budou klást větší nároky na důkazní řízení a mohou také vést k případnému zneužívání. Každopádně ale jde o krok správným směrem, který by mohl pomoci očistit svět online o škodlivé projevy vedoucí k fatálním následkům u nejcitlivější cílové skupiny.

O tom, že nástroje pro účinnější potírání šíření dětské pornografie a materiálů zobrazujících týrání dětí by byly více než zapotřebí, svědčí i nejnovější výsledků studie nadace Internet Watch Foundation. Podle jejích výsledků je trend výskytu obrazových materiálů s týranými a sexuálně zneužívanými dětmi bohužel stále rostoucí. Daří se odhalit a trestně stíhat pouze zlomek pachatelů, drtivá většina však zůstává bez postihu. Výzkum mapoval situaci na území Velké Británie, ale jeho výsledky spolu s naznačenými trendy se dají aplikovat i na ostatní regiony především střední a východní Evropy, kde na základě mezinárodních studií bývá trend v oblasti škodlivého obsahu v prostředí internetu podobný.

Přejme si tedy, aby plánované změny v legislativní oblasti spolu s aktivitami technologických firem činných v oblasti internetu, přinesly tolik potřebné zlepšení z hlediska očištění online prostředí od škodlivých projevů postihující nejmladší generaci.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Hlášení na Horkou linku – Facebok

Opět musíme zmínit neustálý nárůst hlášení na Horkou linku v souvislosti s Facebookem. Sociální sítě a Facebook především jsou „hnízdem“ různých agresorů, ať již jde o kyberšikanu, či např. vydírání či porušování autorských práv u fotografií. Většina případů se nám díky spolupráci s vývojovou centrálou Facebooku v Irsku podaří vyřešit, což považujeme za velkou přidanou hodnotu naší Horké linky.

Pokud zadáváte hlášení na Horkou linku, rádi bychom Vás požádali o jeho co nejpečlivější vyplnění; doporučujeme na sebe zanechat i kontakt. Často nám přijde podnět, kde je jen odkaz a strohé vyjádření. K tomu, aby byla celá věc řešena, Facebook potřebuje ověřit, zda je hlášení relevantní a zda se nejedná o nějaký žert nebo např. úmysl někomu smazat profil. Je proto často důležité od Vás získat další informace, a to je možné pouze pokud nám sdělíte svůj e-mailový kontakt. Děkujeme za pochopení a věřte, že to velmi urychlí celý proces řešení daného problému.

Číst dál...

Policie je zaplavena obrázky s tématikou zneužívání dětí

Nejnovější výsledky výzkumů nadace Internet Watch Foundation nejsou zrovna optimistickým čtením. Počet obrázků, zobrazujících týrání a zneužívání dětí, má neustále rostoucí tendenci. A to bohužel nikoliv po malých krocích, ale skokově.

Nejnovější report zaznamenal meziročně 40% nárůst a podíl materiálů, který obsahuje pohlavní zneužívání dětí mladších 10 let, narostl z 81 % na 88 % z počtu všech fotografií s nelegálním obsahem.  61 % těchto fotografií přitom obsahuje motivy znásilnění nebo mučení.

Přestože technologické změny mohou v některých případech znamenat zlepšení možností hlášení výskytu škodlivého obsahu a škodlivých projevů, situace se v této oblasti nelepší. Spíše naopak.

Podle informací generálního ředitele jednotky CEOP, která se specializuje na potírání online zločinů proti dětem a vykořisťování dětí v UK, existovala skupina 50 až 60 tisíc osob, které si vyměňovaly anebo stahovaly fotografie s tématikou pohlavního zneužívání dětí prostřednictvím sítí peer-to-peer.  Z tohoto počtu je zhruba 15 % jedinců, kteří reálně děti zneužívají, nicméně každý z nich by měl být potenciálně považován za pachatele násilí na dětských obětech. Prakticky to znamená, že existuje zhruba 7500 až 9000 jedinců, kteří se velmi pravděpodobně dopustí sexuálních trestných činů na dětech.

Skupina Norton společnosti Symantec má k dispozici nástroj, který upozorní uživatele na špatné zabezpečení webových stránek, které hodlá navštívit, anebo na výskyt škodlivého kódu. Hodilo by se jistě doplnit program o funkcionalitu rozpoznání výskytu slov, které by mohly poukazovat na existenci materiálů s tématikou zneužívání dětí. Zcela naivní je přesvědčení, že lze prostředím internetu surfovat zcela bez následků anebo potenciálního ohrožení.

Dobrým nástrojem by také mohla být možnost filtrování výsledků vyhledávačů, které často mohou na základě dotazů přímo odkazovat do míst internetu s výskytem materiálů o pohlavním zneužívání dětí.

Více informací lze najít na internetových stránkách zde: http://www.itv.com/news/2013-05-28/police-overwhelmed-by-tsuanami-of-child-sex-abuse-images/

Číst dál...

90 % útoků začíná spear phishingem

Podle nejnovějších výsledků výzkumů společnosti TrendMicro, stojí na počátku 91 % cílených útoků e-mail se spear phishingem. Jedná se o typ phishingu, při kterém podvodné e-maily, zasílané s cílem získa citlivá data, využívají informace o cílovém objektu, aby byl útok konkrétnější a osobnější. Namísto osobních oslovení, jak je tomu u běžných phishingových kampaní, se tak v e-mailech objeví např. jméno příjemce, jeho pracovní zařazení nebo funkce. Konečným cílem útoku je přinutit oběť aby buď otevřela škodlivý soubor v příloze e-mailu, nebo aby klikla na odkaz směrující na podvodný web s malwarem či specializovanými exploity.

Více informací o aktuální problematice spear phishingu se můžete dozvědět na webových stránkách Chip.cz zde: http://www.chip.cz/novinky/bezpecnost/2013/03/utoky-zacinaji-e-maily-se-spear-phishingem?searchterm=spear+phishing

Číst dál...

Děti užívají internet od tří let, ukazuje studie

Děti tráví na online dvakrát tolik času, než si jejich rodiče myslí a začínají používat internet ve věku tří let, dokládá nově zveřejněná studie. Mnoho z nich na internetu naráží na materiály zachycující sebepoškozování, násilnou pornografii, krutost ke zvířatům či stránky propagující poruchy příjmu potravy a více než čtvrtina z nich doznává, že předstírá vyšší věk než je skutečný k získání oprávnění vstupu na určité webové stránky.

Výzkum provedený na vzorku 825 dětí ve věku 7 až 16 let a 1127 rodičů, který byl zveřejněn na webových stránkách Netmums, dále ukazuje, že děti tráví tolik času online, že každé třetí má problémy s offline aktivitami, které vyžadují koncentraci – jako například se čtením knih.

Průzkum ukázal, že rodiče jsou si zřídka kdy vědomi toho, co jejich děti na internetu dělají. Zatímco tři čtvrtiny rodičů věří, že jejich děti tráví online méně než jednu hodinu denně, dle výpovědí dětí je to ve skutečnosti v průměru dvě hodiny. Ačkoliv dvě třetiny dětí říká, že se setkalo s některým z negativních jevů na internetu, pouze 22 % rodičů si je toho vědomo.

Více informací o průzkumu si můžete přečíst zde: http://www.saferinternet.cz/aktuality/deti-uzivaji-internet-od-tri-let-ukazuje-studie.html

Číst dál...

Certifikací v rámci projektu eSafety label již prošlo devět škol

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje projekt podporující realizaci bezpečného IT prostředí, provozované na školách. V rámci své výuky a předávání zkušeností žákům mají školy povinnost provozovat bezpečné IT prostředí a přístup k online technologiím. Úkolem projektu eSafety Label je pomoci školám dosáhnout tohoto cíle stát se více bezpečným a obohacujícím prostředím pro všechny žáky i učitele.

Certifikačním procesem projektu eSafety label již úspěšně prošlo devět škol: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1, Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace, Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, Základní škola Šumperk, 8. května 63, ZŠ A MŠ LUDGEŘOVICE, ZŠ Jana Wericha, ZŠ Květnového vítězství 1554 z Prahy 4, ZŠ a MŠ Praha – Slivenec a ZŠ Chrast, okr. Chrudim. Úspěšným školám gratulujeme a děkujeme za aktivní přístup k problematice bezpečného ICT prostředí pro svoje svěřence.

Více informací o projektu se můžete dozvědět na webových stránkách zde: http://www.saferinternet.cz/esafety-label/index.php

Číst dál...

Národní centrum bezpečnějšího internetu odstartovalo sérii seminářů v rámci projektu SocialWeb – SocialWork

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky a další pomáhající profesionály, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami. Vzdělávací program, prezenční část, je celodenní a sestává z devíti tematických částí, mezi které patří především: úvod do světa ICT, sociální sítě a služby v oblasti ICT, rizika a hrozby pro děti a mládež v prostředí sítě Internet, problematika mravnostní trestné činnosti páchané dětmi v rámci ICT, matrice online rizik a hrozeb, formy a možnosti soc. práce s dětmi a mládeží v rámci problematiky ICT, prevence, formy pomoci, kazuistika případů.

Časová dotace programu je 8 výukových hodin (9:00 – 16:50 hod. včetně přestávek).

Účastníkům je k dispozici navazující e-learningová část, zahrnující témata prezenčního kurzu a podpůrné dokumenty pro praxi. Součástí projektu je výzkum potřeb v oblasti vzdělávání a praxe sociálních pracovníků. Po účasti na vzdělávání a výzkumném dotazníkovém šetření obdrží absolventi certifikát o absolvování programu.

Více informací o vzdělávacím programu v rámci projektu SocialWeb – SocialWork najdete na webových stránkách zde: http://www.saferinternet.cz/vzdelavani/swsw/index.php

Číst dál...

Konference „2013: Novinky v prevenci online kriminality“ upozornila na aktuální problémy

Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR uspořádal ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI) tradiční jarní konferenci, která propojila odborníky z oblasti informačních a komunikačních technologií, státní i firemní sféry a odborníky pracující s dětmi a mládeží – zejména pedagogy, sociální pracovníky, knihovníky atd. Gestorem akce byl JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu PČR.

K tématu legislativy a ochrany uživatelů promluvil mj. Mgr. František Korbel, Ph.D. (Ministerstvo spravedlnosti ČR) a plk. Mgr. Karel Kuchařík (Policie ČR), na technologii se pak více zaměřila Andrea Kropáčová (CZ.NICCSIRT.CZ). Probírána byla také sociální práce, nové trendy v sociálním inženýrství, zmíněny mezinárodní projekty NCBI, např. „SocialWeb – SocialWork“, vzdělávací program pro sociální pracovníky, nebo „eSafety Label“, podporující bezpečné užívání ICT ve školách atd.

Většina přednášejících doplnila své prezentace konkrétními příklady a případy z praxe, jelikož právě sdílení praktických zkušeností bylo účastníky minulých ročníků konference nejvíce oceňováno.

Více informací o konfereci včetně tiskové zprávy ke stažení najdete zde.

Podívejte se na videoreportáž z konference v Senátu PČR, připravenou s podporou společnosti Microsoft ČR.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!