Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 4/2013 (9)

Vážení čtenáři,

děkujeme všem Vám, kdo jste se zapojili do soutěže, pořádané Národním centrem bezpečnějšího internetu v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2013. V naší organizaci se nakonec selo 70 aktivních přihlášek do soutěže a velmi nás potěšila rozmanitost a kreativita, se kterou jste se organizace různých vzdělávacích a osvětových aktivit s Vašimi svěřenci zhostili. Vaší práce si nesmírně vážíme a ceníme si zájmu o společnou problematiku bezpečného online a informovanosti nejcitlivější cílové skupiny, ke které patří nejmladší a začínající uživatelé online prostředí a sociálních sítí. Vyhodnocení soutěže spolu s vyhlášením výherců je jedním z hlavních bodů našeho dubnového newsletteru. Čtěte pozorně, možná mezi šťastnými výherci najdete právě Vaší organizaci. :)

Národní centrum bezpečnějšího internetu připravilo a realizuje pro školy na území České republiky ve spolupráci s mezinárodní organizací European Schoolnet projekt s názvem "eSafety Label". Projekt je určen pro všechny základní i střední školy ve všech regionech ČR a jeho cílem je nabídnout školám možnost otestovat své vlastní IT prostředí, které nabízí svým žákům a získat certifikát, který je potvrzením provozu dostatečně zabezpečené a dobře spravované IT infrastruktury. Certifikát lze získat podle úrovně splnění požadovaných kriterií ve třech stupních. Přihlášení do projektu lze realizovat prostřednictvím online formuláře, stejným způsobem lze také absolvovat vstupní test, jehož výsledkem je hodnocení kvality provozovaného ICT. V případě požadavku na zlepšení stávající úrovně bude možné se obrátit na tréninkové centrum, kterým je pro území České republiky Národní centrum bezpečnějšího internetu, a to pomůže provést taková opatření, která by získání certifikátu pomohla. Projekt také nabízí unikátní možnost získat informace, jakým způsobem postupovat v případech, kdy bude v prostředí školy identifikována některá z forem škodlivého chování anebo šíření nežádoucího obsahu. V neposlední řadě certifikát zvýší i prestiž úspěšné školy, a tak pevně věříme, že se Vás do projektu eSafety Label zapojí co nejvíce...

Dostatečně zabezpečené jarní dny přeje

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Saferinternet.cz

Roste počet případů dětské pornografie vlastní výroby

Mnoho mladých lidí cítí jako svou přirozenost zaznamenávat celý svůj život on-line, podobně jako to dělali někteří příslušníci ostatních generací prostřednictvím zápisů v deníčku. Součástí  digitálního záznamu života běžného teenagera jsou nesčetné statusové zprávy (komentující aktuální pocity, nápady a okolní dění), nahrávané a sdílené fotografie a videa atd. Ačkoliv tato kultura okamžitého sdílení čehokoliv má některé výhody, může také vytvářet prostředí ve kterém teenageři a mladí lidé dělají impulsivní rozhodnutí bez domýšlení možných důsledků.

V poslední době zaznamenal britský CEOP (Centrum pro on-line zneužívané děti a jejich ochranu) znepokojivý trend – nárůst počtu případů, ve kterých figurovala dětská pornografie vlastní výroby. V roce 2012 to byl jeden z pěti ohlášených případů výskytu dětské pornografie.

Internet Watch Foundation  hlásí, že 88 % sexuálně explicitních on-line fotografií a videí vlastní výroby pořízených mladými lidmi bylo staženo z místa jejich originálního uložení a nahráno a zveřejněno na jiných místech na internetu. Ve velkém počtu případů se jedná o parazitní webové stránky vytvořené výhradně za účelem prezentace dětské pornografie. Pro mladé lidi zachycené na fotografiích to může mít vážné následky – ať bezprostřední (nechtěná publicita ve škole), tak dlouhodobější (např. při budoucím shánění zaměstnání).  Domýšlet důsledky svých činů předtím, než stisknu tlačítko „odeslat“ či „sdílet“ by tak mělo být základním pravidlem internetové bezpečnosti.

Číst dál...

Národní centrum bezpečnějšího internetu podpořilo Noc s Andersenem

Národní centrum bezpečnějšího internetu již tradičně podporuje „Noc s Andersenem“, akci knihoven na podporu dětského čtenářství. Děti nocují v místech, která se k akci připojují – většinou v knihovnách anebo školách, věnují se společnému čtení a různým dalším aktivitám.

Letos poskytlo Národní centrum bezpečnějšího internetu knihovnám několik tisíc výtisků pracovního sešitu „Hrajte si a učte se: Být on-line“, který je určen dětem mladšího školního věku (ke stažení na: www.bezpecne-online.cz/viewcategory/4). Děti se hravou formou dozví, jak se bezpečně chovat v online prostředí.

V navazujících besedách pak mohou dospělí využít informací, které načerpají z populárně-naučné knihy Bezpečnost dětí na Internetu (obsahuje mj. 10 okruhů témat + návody na řešení konkrétních rizikových situací, důležité kontakty atd.; informace na: www.saferinternet.cz/bezpecnost-deti-na-internetu) či osvětového, výukového DVD NETstory (obsahuje 5 krátkých hraných filmů s tématy kyberšikany atd. + metodickou oporu; ke shlédnutí na: www.saferinternet.cz/netstory). Informace o uvedených materiálech k bezpečnému užívání internetu jsou distribuovány ve spolupráci s organizátory „Noci s Andersenem“.

Číst dál...

Jedinečný kurz pro sociální pracovníky: „Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou“

Národní centrum bezpečnějšího internetu zahajuje vzdělávací program „Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou“. Program je určen pro sociální pracovníky a další pomáhající profesionály, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami.

Program je realizován v rámci mezinárodního projektu „SocialWeb – SocialWork“, kterého se účastní odborná pracoviště z pěti evropských zemí (Německo, Polsko, Litva, Česká republika a Španělsko).

Hlavním cílem projektu je zlepšování online bezpečnosti dětí s využitím pozitivní energie a vlivu sociální práce s dětmi a mládeží v ohrožení. Sociální práce s dětmi a mládeží obecně nabízí sociálně-výchovnou pomoc mladým lidem ve snaze kompenzovat jejich sociální znevýhodnění a překonat jejich osobní nedostatky. Mladí lidé často tráví svůj volný čas ve střediscích volného času, komunitních centrech, mládežnických a sportovních klubech, veřejných knihovnách, apod., kde hledají podporu, radu a spolu se svými vrstevníky používají internet.

Vzdělávací program, prezenční část, je celodenní a sestává z devíti tematických částí.

Číst dál...

Zveme Vás do projektu eSafety label – získejte pro Vaši školu certifikát bezpečného IT prostředí

Národní centrum bezpečnějšího internetu po dohodě s mezinárodní sítí ministerstev školství European schoolnet realizuje projekt eSafety label. Cílem evropského projektu eSafety Label je přispět k vytvoření a implementaci národních a celoevropských standardů v oblasti online bezpečnosti (eSafety) do škol.  Na portálu www.esafetylabel.eu je formulář, jehož vyplněním se škola může ucházet o udělení certifikátu eSafety Label, pokud splní požadovaná kritéria. Po vyplnění dotazníku obdrží škola akční plán s náměty na postup k získání certifikátu vyššího stupně. Poté se škola může zkontaktovat s určeným tréninkovým centrem – v  ČR je to Národní centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz), které nabízí podporu, školení a celou řadu pomůcek.

Pokud máte zájem se do programu zapojit a získat certifikát pro Vaši školu, navštivte stránky www.esafetylabel.cz, kde jsou umístěny podrobnější informace o projektu. Zde naleznete také podrobný postup registrace Vaší školy pro získání certifikátu eSafety Label. Pro Vaši informaci - dosud získalo 20 evropských škol bronzový a jedna škola stříbrný certifikát eSafety Label.

Hodně úspěchů a těšíme se na Váš zájem o certifikát eSafety label, který zvýší renomé a prestiž Vaší školy a pomůže zajistit bezpečné IT prostředí pro její žáky.

Číst dál...

Výherci soutěže ke Dni bezpečnějšího internetu 2013

Letošní soutěž, související s tématem „Dne bezpečnějšího internetu 2013“, je za námi a v tuto chvíli je naší milou povinností vyhlásit její výsledky. V Národním centru bezpečnějšího internetu se do termínu uzávěrky sešlo celkem 70 přihlášek do naší soutěže, jejímž cílem bylo uspořádat jakoukoliv osvětově-informační aktivitu, související s tématem letošního SID 2013, kterým bylo online práva a zodpovědnost.

Velmi nás potěšila kvalitativní úrovní realizovaných akcí. Posílali jste mnoho zajímavých fotografií, reportáže z vlastních aktivit, sdíleli jste s námi aktivní odkazy na vlastní webové prezentace.

Snažili jsme se některé z nich publikovat i na našich webových stránkách ať už ve formě díků za Vaší snahu, tak jako podnět a inspiraci pro aktivity ostatních. Mnoho z nich si můžete stále prohlížet na našich webových stránkách, kde najdete i interaktivní mapu. V ní jsou zanesena všechna místa, kde se v rámci soutěže konaly různé akce, včetně stručných popisů náplně konkrétních akcí. Nyní už pojďme k vyhlášení výsledků naší soutěže. 

Losování výherců proběhlo v reprezentativních prostorách Zeleného salonu Senátu Parlamentu ČR a s laskavým svolením jej provedl předseda Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, JUDr. Miroslav Antl.

Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast a projevenou snahu o zvýšení informovanosti v oblasti online především v řadách naší mládeže.

Vaší práce si nesmírně vážíme!

 

Výherci:

1. Cenu: Ultrabook HP Folio s aktivací služby Intel Anti-Theft na jeden rok zdarma vyhrává Dětský domov se školou, Bystřice pod Hostýnem

2. Cenu: 48 krabicových instalací bezpečnostního produktu Norton 360! Vyhrává ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavou

3. CenuO2 mobile internet WiFi set (Huawei E5830s modem + 3 měsíce připojení k internetu zdarma) vyhrává Infocentrum Fraus, Plzeň

4. Cenu: jednu roční multilicenci programu "Správce učebny" včetně auditních modulů od společnosti SODATSW vyhrává ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno

5. – 14. Cenu: knihu "Bezpečnost dětí na Internetu – rádce zodpovědného rodiče" vyhrávají Soukromá ZŠ Cesta k úspěchu v Praze, ZŠ a MŠ Choryně, Dům dětí a mládeže Vratimov, ZŠ a MŠ Kanice, Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč, Krajská knihovna Vysočiny, ZŠ Velké Opatovice, okres Blansko, ZŠ Most, okružní, ZŠ Turnov

15. – 16. Cenu: Předplatné časopisu "Řízení školy" vydavatelství Wolters Kluwer vyhrávají ZŠ Kamýk nad Vltavou a Gymnázium T.G. Masaryka

Číst dál...

Zveme Vás na konferenci v Senátu Parlamentu ČR

Přijměte naše pozvání na konferenci, kterou pořádá Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Konference má název „2013: Novinky v prevenci online kriminality“ a jejím gestorem je senátor, JUDr. Miroslav Antl.

Na konferenci bude kladen důraz především na uplatňování práv dětí na internetu v souvislosti s jejich ochranou v kyberprostoru. Pozornost bude také věnována nedávným útokům hackerů a stavu ochrany internetového prostředí v České republice. Svůj prostor dostanou i zástupci Mládežnického panelu, kteří budou diskutovat především o otázkách nebezpečí v oblasti sociálních sítí, nenávisti v prostředí online a jak se jí bránit. Nebudou chybět ani nejnovější poznatky z oblasti online kriminality v praxi.

Konference se koná dne 14. 5. 2013 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1.

Konference je určena především pro pedagogy, sociální pracovníky, odborníky z oblasti prevence, právníky, odbornou a zainteresovanou veřejnost. Program konference spolu s registrací najdete na webových stránkách http://konference.ncbi.cz/, v případě Vašeho zájmu je potřeba účast registrovat prostřednictvím formuláře.

S registrací neotálejte, kapacita sálu je omezená. Vstup na konferenci je zdarma.

Číst dál...

Setkání Horkých linek v Lotyšsku

Ve dnech 23. 4. – 25. 4. proběhlo setkání Horkých linek, které společně tvoří organizaci s názvem INHOPE. Tato setkání probíhají dvakrát ročně a jejich cílem je vzájemné sdílení aktuálních otázek ohledně boje proti nezákonnému obsahu na internetu. Během meetingu se také přijímají noví členové, čímž se rozšiřuje mapa zemí, na níž působí obdobné linky, jako je ta naše. S potěšením můžeme oznámit, že byly přibrány dvě linky z Maďarska (v jedné zemi je možné mít více linek), a jako provizorní člen bylo přizváno Chorvatsko.

V současnosti již má INHOPE 44 členů z 38 zemí celého světa. V rámci organizace INHOPE funguje také mnoho skupin zaměřených na konkrétní oblasti internetu. Horká linka je součástí skupiny „P2P sítě“. Jak je již z názvu patrné, zaměřili jsme se na tzv. sítě „peer to peer“, které mají dvě zásadní negativní vlastnosti: jsou špatně dohledatelní ti, kdo zde šíří nezákonný obsah a díky tomu se jedná o prostředí s nejvyšším výskytem nelegálního obsahu, ať již jde o dětskou pornografii nebo o autorská práva k nelegálně kopírovaným dílům.

Tato skupina, stejně jako jiné obdobné skupiny, pracuje na společném postupu jak se těmto sítím bránit, aby nebyly zdrojem podobných materiálů. Na druhou stranu není cílem je nesmyslně zakazovat či rušit, neboť samotná myšlenka P2P sítí není škodlivá. Více informací o P2P sítích naleznete např. na webu Bezpečně-online.cz.

 

Číst dál...

Hlášení na Horkou linku – Facebook

Opět musíme zmínit neustálý nárůst hlášení na Horkou linku v souvislosti s Facebookem. Sociální sítě a Facebook především jsou „hnízdem“ různých agresorů, ať již jde o kyberšikanu, či např. vydírání či porušování autorských práv u fotografií. Většina případů se nám díky spolupráci s vývojovou centrálou Facebooku v Irsku podaří vyřešit, což považujeme za velkou přidanou hodnotu naší Horké linky.

Pokud zadáváte hlášení na Horkou linku, rádi bychom Vás požádali o jeho co nejpečlivější vyplnění; doporučujeme na sebe zanechat i kontakt. Často nám přijde podnět, kde je jen odkaz a strohé vyjádření. K tomu, aby byla celá věc řešena, Facebook potřebuje ověřit, zda je hlášení relevantní a zda se nejedná o nějaký žert nebo např. úmysl někomu smazat profil. Je proto často důležité od Vás získat další informace, a to je možné pouze pokud nám sdělíte svůj e-mailový kontakt. Děkujeme za pochopení a věřte, že to velmi urychlí celý proces řešení daného problému.

Číst dál...

Horká linka

Veškeré novinky a zajímavé odkazy na články dotýkající se internetové kriminality naleznete na našich sociálních sítích:

 

Facebook: www.facebook.com/Horkalinka

Twitter: twitter.com/HorkalinkaCZ

YouTube: www.youtube.com/user/horkalinka

 

Kontakty:

Anonymní formulář: ohlaste.horkalinka.cz

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!