Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Zvyšování digitálních kompetencí je pro zlepšení obsahu online nezbytné

Zástupci Národního centra bezpečnějšího internetu se zúčastnili mezinárodní konference organizace INSAFE, která se konala ve dnech 12. až 14. března 2013. Její téma bylo věnováno především zvyšování digitálních kompetencí pro zlepšení obsahu online.

Programu byl věnován především definování digitálních kompetencí, které jsou pro pozitivní web a jeho užívání nezbytné. V té souvislosti zaujala přednáška norských kolegů, která se zabývala změnami, které přinesly nové zvyky užívání online a digitálních technologií především mladou generací, která je online prakticky nonstop.

Byly představeny základní modely budování digitálních kompetencí především s ohledem na prevenci škodlivých projevů online, spolupráci s linkami pomoci a participaci zástupců mladé generace. Vzhledem k šíři problematiky a různým možnostem implementace v jednotlivých regionech nelze ve velmi omezeném čase během konference dojít k jednoznačnému řešení i s ohledem na různé formy podpory především ministerstev školství, kterých se to také týká. Jeden ze závěrů ovšem zazněl velmi výrazně: je nezbytné vyvinout maximální úsilí k zahrnutí výuky digitálních kompetencí a především bezpečnostních aspektů do vzdělávacích programů.

S ohledem na masivní nástup mobilních zařízení a jejich využívání mladou generací především při komunikaci už nadále není možné digitální kompetence nadále zužovat na schopnosti formátování tabulek a samplování zvuku, a to bez jakéhokoliv snižování významu znalosti řešení zmíněných problému. Na tom se účastníci konference shodli bez ohledu na vyspělost státu, ze kterého pochází a s ní související implementace digitálních technologií a internetu do každodenního života. 

 

nahoru
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!