Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Newsletter 11/2013 (11)

Vážení čtenáři,

podle posledních výsledků průzkumů Eurobarometru roste nedůvěra uživatelů k používání internetových služeb, náchylných ke zneužití, mezi které patří především internetové bankovnictví a nakupování v online obchodech. 76 % respondentů odpovědělo kladně na otázku, zda se v uplynulém roce zvýšila pravděpodobnost, že se uživatel stane obětí kyberkriminality. Bezmála sedmina uživatelů už také musela čelit napadení vlastní e-mailové schránky nebo účtu v sociálních sítích. Uživatelé jsou sebevědomí – 70 % z nich si je jistých, že internet umí používat k online nákupům anebo práci v prostředí elektronického bankovnictví, ale pouhá polovina tyto služby opravdu reálně využívá. Z těchto čísel je jednoznačně patrný negativní dopad počítačové kriminality, který se projevuje ve strachu uživatelů ze zneužití osobních údajů a nedostatečném zabezpečení online plateb. Bohužel tento trend jde jednoznačně proti využívání možností, které online aplikace zmíněného typu uživatelům nabízejí a nutí je využívat standardních metod, které jsou ovšem mnohem méně efektivní a časově více náročné. Pozitivní je snad jen fakt, že se uživatelé cítí lépe informováni o potenciálních nebezpečích online světa, než tomu bylo v předchozím roce, ale nabyté vědomosti příliš neaplikují. Např. pouze necelá polovina z nich si během uplynulého roku změnila své heslo. Je jednoznačně patrný nárůst využívání chytrých telefonů a tabletů pro přístup do internetu a jeho využívání. Bohužel právě tato zařízení jsou z hlediska bezpečnostních rizik nejzranitelnější.

Pro další podporu osvětové a preventivní činnosti, která by měla pomoci rozšiřovat informace o potenciálních rizicích online světa a jak je minimalizovat, vznikl projekt Kraje pro bezpečný internet. Jeho cílem je podporovat aktivity jednotlivých krajů v oblasti podpory bezpečného online a nabídnout prostředky pro vzájemnou výměnu materiálů a aktivit, které se v dané oblasti ukázaly jako nejlepší. V rámci projektu se konala koncem listopadu první stejnojmenná krajská konference, na které byly představeny aktivity krajů, které jsou v oblasti boje proti kybernetickým nebezpečím nejdále. Kromě mnoha příkladů dobré praxe měli posluchači šanci dozvědět se také nejnovější informace o ochraně kyberprostoru od odborníků z Národního bezpečnostního úřadu a seznámit se se základními chybami, kterých se uživatelé v online světě dopouští a které v konečném důsledku zvyšují jejich digitální zranitelnost. Úvodní konference, která se konala v Plzni, položila základy budoucí spolupráce na krajské úrovni, s příslibem společného postupu v řešení problematiky potírání škodlivého obsahu a projevů online. Auditorium se ztotožnilo s misí projektu, a to společném postupu při budování a posilování online bezpečnosti. Jde o kontinuální proces, jehož význam se bude s rozšiřováním možností internetu zvyšovat.
 
Příjemné a bezpečné prožití času adventu přeje,

Národní centrum bezpečnějšího internetu

www.saferinternet.cz

Horká linka na internetu

Počty přijatých hlášení, včetně detainích informací jak bylo s hlášeními naloženo, naleznete na webu Horké linky (http://www.horkalinka.net/statistiky)

Veškeré novinky a zajímavé odkazy na články dotýkající se internetové kriminality naleznete na našich sociálních sítích:

Facebook: www.facebook.com/Horkalinka

Twitter: twitter.com/HorkalinkaCZ

YouTube: www.youtube.com/user/horkalinka

Číst dál...

Horká linka: Vzdělávací semináře NCBI s účastí Horké linky

Listopad je plný školení a seminářů , které organizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu v rámci několika probíhajících projektů. Na tyto akce jsou pravidelně zváni i zástupci Horké linky. V minulých dnech jsme tak proškolili desítky profesionálů pražských městských částí (5, 7, 14) a policisty z kraje Vysočina. Více informací o těchto vzdělávacích programech naleznete na stránkách NCBI.

Číst dál...

Horká linka: Odstranění facebookové skupiny vyzývající k šikaně

Počátkem listopadu jsme obdrželi okolo desítky hlášení na Facebookovou stránku „Den šikanování tlustých holek“. Tato skupina během několika dní svého života přilákala přes 1400(!) uživatelů, kteří ji „olajkovali“, tedy si ji přidali do zájmů. Podobné stánky zakládají určití jedninci s cílem vyprovokovat ostatní uživatele k reakci, nejčastěji k rozčíleným k odpovědím. Čím více reakcí, tím více zábavy pro toho, kdo stránku založil. Proto doporučujeme tyto stránky ignorovat ve smylu psaní reakcí, naopak vyzýváme ostantí uživatele k oficiálnímu nahlášení podobných stránek prostřednictvím reportovacího tlačítka Facebooku, případně přes Horkou linku. Podobné stránky jsou zakládány např. proti učitelům, důchodcům, postiženým osobám apod.

Číst dál...

Ze světa: Expertní seminář Europolu zaměřený na problematiku sexuálního vykořisťování dětí propojil všechny sektory

Evropské centrum pro boj s kybernetickou kriminalitou (EC3) hostovalo od 12. do 14. 11 v sídle Europolu v nizozemském Haagu třídenní expertní seminář zaměřený na problematiku sexuálního vykořisťování dětí. Semináře se zúčastnilo na 190 reprezentantů národních policejních složek a justičních orgánů, Eurojustu, Interpolu, Evropské komise, soukromého sektoru, neziskových organizací a akademické komunity. Nechyběli ani zástupci Národního centra bezpečnějšího internetu a Horké linky.

První den byl zaměřen na operativní policejní spolupráci a identifikaci obětí. Experti z členských států EU, Spojených států (FBI, ICE), Austrálie, Kanady, Norska, Švýcarska, Thajska, stejně jako představitelé Interpolu, NCMEC a ICMEC prezentovali nejnovější případy a trendy v programech zaměřených na identifikaci obětí. Prezentace byly následovány workshopy, ve kterých byly diskutovány další možnosti posílení účinnosti identifikace obětí.
Spolupráce mezi bezpečnostními složkami, internetovými horkými linkami, neziskovými organizacemi a soukromým sektorem byla tématem druhého dne, který byl spolupředsedán mezinárodní asociací internetových horkých linek INHOPE.

Více zde

Číst dál...

Ze světa: Virtuální desetiletá holčička Sweetie odhaluje online sexuální predátory

Sexuální turismus přes webovou kameru cílený na děti (Webcam Child Sex Tourism) je rychle rostoucím fenoménem dnešní doby. Tento způsob uspokojení svých sexuálních choutek využívají často (nikoliv však pouze) muži z bohatých západních zemí. Chybou by však bylo představit si, že tento druh „zábavy“ vyhledávají pouze na první pohled rozeznatelní asociální „uslintaní úchylové“
– takto tráví volné chvíle též jinak spořádaní otcové od rodin, úspěšní manažeři atd.

Oběťmi jsou většinou děti z rozvojových zemí, které jsou často také pod nátlakem rodičů nuceny poslouchat chlípné požadavky online sexuálních predátorů a zajišťovat tímto způsobem obživu celým rodinám.

Nizozemská organizace zabývající se ochranou dětí před vykořisťováním Terre des Hommes přišla
s nápadem, jak identifikovat tyto obtížně polapitelné „online sexuální turisty“ aniž by přitom museli využít skutečné dítě. Vytvořili virtuální holčičku Sweetie, které je deset let a pochází z Filipín. Dostala dětský hlas a realistickou podobu sofistikovaně vymodelovanou prostřednictvím počítače.

Více zde

Číst dál...

Z regionu: NCBI zahájilo série vzdělávacích seminářů Policejní prevence a řešení kybernetické kriminality páchané na dětech a mezi dětmi na Vysočině

V pondělí 18. 11. 2013 byla na Vyšší policejní škole MV v Praze – pracoviště Jihlava zahájena série tří vzdělávacích seminářů "Policejní prevence a řešení kybernetické kriminality páchané na dětech a mezi dětmi".  Semináře jsou realizovány v rámci projektu Vysočina bezpečně online 2013 a jsou určeny zejména pro pracovníky obvodních oddělení Policie ČR, městské a obecní policie a pracovníků policejní prevence v kraji Vysočina.

Cílem seminářů je zvýšení orientace v problematice kybernetické kriminality, online delikvence mladistvých, její prevence a řešení, a také zlepšení spolupráci lokálních policistů se školami a místními pracovišti sociálně právní ochrany dětí. Program je realizován v rámci dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Semináře vede lektorka Národního centra bezpečnějšího internetu Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ke každému z témat vystupují hosté z praxe v oblasti online bezpečnosti a kybernetické kriminality: kpt. JUDr. Vladimír Plecitý z odboru analytiky SKPV Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Ing. Ladislav Kos z Horké linky a zástupce vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Chotěboř Bc. Jiří Kafka.

Více zde

Číst dál...

Z regionu: NCBI se podílelo na organizaci konference "Kraje pro bezpečnější internet", která proběhla v Plzni

Koncem listopadu proběhla v Plzni krajská konference v rámci projektu "Kraje pro bezpečnější internet". Záměrem konference bylo představit současné aktivity krajů v oblasti bezpečnosti v prostředí internetu a seznámit auditorium s nově připraveným stejnojmenným společným projektem Asociace krajů ČR.

S prezentacemi aktivit v oblasti boje proti škodlivému obsahu a škodlivým projevům chování v prostředí online ve svých regionech vystoupili zástupci Plzeňského kraje, kraje Vysočina, kraje Olomouckého a Jihomoravského. Seznámili posluchače se záměry svých projektů, které míří na nejcitlivější skupinu z hlediska bezpečnostních rizik, a to především dětí a mládeže. Právě prevence a osvěta u začínajících a mladých uživatelů má velký vliv na jejich další užívání online technologií, které při neuvážených aktivitách mohou mít až fatální následky pro jejich další vývoj. Vzhledem k budování nesmazatelné digitální stopy (vědomé, nevědomé i vedomě nevědomé – do této skupiny patří především informace, které o uživatelích zveřejní jiní, a jak jsou tyto informace interpretovány) je potřeba publikovat a vyměňovat informace velmi uvážlivě a obezřetně. Je potřeba mít v každém okamžiku práce s internetem v povědomí fakt, že veškerá data, která o sobě v prostředí internetu zanecháme, jsou shromažďována a analyzována. Cílem projektů je snaha tyto informace komunikovat a vštípit do povědomí především mladých.

Více zde

Číst dál...

Z domova: NCBI zahájilo sérii vzdělávacích aktivit pro pražské policisty

Ve spolupráci s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 6 proběhl dne 19. listopadu 2013 první ze série celodenních seminářů "Policejní prevence a řešení kybernetické kriminality páchané na dětech a mezi dětmi". Semináře se zúčastnilo 42 policistů působících na území hlavního města. Cílem programu je zvýšení orientace pracovníků místních oddělení policie PČR, městské policie a pracovníků policejní prevence v problematice kybernetické kriminality, online delikvence mladistvých, její prevence a řešení.

Program je realizován v rámci projektu Praha bezpečně online, za podpory z dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Seminář přinesl účastníkům konkrétní informace a praktická doporučení potřebná pro policejní praxi v oblasti celé řady trestných činů, ke kterým jsou zneužívány moderní technologie a internet. Získali i pohled na problematiku z hlediska sociálně právní ochrany dětí a spolupráce s příslušnými orgány pro lepší ochranu dětských obětí kybernetických útoků a násilí.

Více zde

Číst dál...

Z domova: Na zasedání Poradního výboru projektu Safer Internet byly zdůrazněny především problémy pedagogů a větší potřeba primární prevence

V úterý 12. listopadu se v Zeleném salonku Kolowratského paláce Senátu PČR konalo výroční zasedání Poradního výboru projektu Safer Internet CZ SIC. Kromě prezentace obsahu a výsledků projektu byl také prostor pro diskuzi o nejpalčivějších tématech a vyjádření připomínek, souvisejících s problematikou bezpečného online prostředí a aktivitami osvětového centra, které v rámci projektu Safer Internet CZ SIC zajišťuje Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Podle slov Karla Kuchaříka z Policejního prezidia ČR nemá Policie ČR šanci působit s nasazením maximálního úsilí v oblasti prevence, takže vítá jakékoliv aktivity, vedoucí k vyšší informovanosti nejcitlivější cílové skupiny v oblasti potenciálních online nebezpečí. Tento fakt potvrdil i Richard Šinko, ředitel Sdružení Linka bezpečí, která v rámci své činnosti centra krizové intervence řeší denně bezmála 700 telefonátů dětí v nebezpečí, z nichž se nezanedbatelné procento týká problémů z online prostředí a sociálních sítí. Velký prostor vidí v poskytování dostatečné prevence především u dětí, ovšem zároveň se setkává s neochotou odpovídajících partnerů o této problematice jednat. To se týká i MŠMT, které má péči o děti a mládež ve své gesci.

Více zde

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!