Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Den ochrany osobních dat – 28. leden 2013

Digitální zpracování osobních dat je jednou ze stěžejních činností každého uživatele počítačů dnes už v jakékoliv podobě. S osobními daty pracujeme ať už v souvislosti s vykonáváním našeho zaměstnání, v oblasti zdravotní péče, komunikaci s orgány státní sféry, při nakupování zboží anebo služeb, anebo když jen surfujeme internetovými stránkami.

Právo na ochranu osobních dat a souvisejících informací je předpokladem uplatňování dalších práv, jako např. práva na ochranu soukromí, svobodu projevu a svobodu přesvědčení.

V souvislosti s možností nabídnout každému ochranu v těchto oblastech Rada Evropy předložila návrh dohody o ochraně osobních dat, která by se měla stát jediným závazným mezinárodním právním nástrojem v této oblasti. Každá země se k této dohodě může připojit, a to ať už je či není členem Rady Evropy.

Cílem Dne ochrany osobních dat, kterým je 28. leden 2013, je dát všem uživatelům digitálních technologií možnost porozumět problematice ochrany osobních dat, informovat je o všech aspektech práce s nimi, jakým způsobem jsou zpracovávána a uchovávána, proč se tak děje a jaká práva uživatelé při zpracovávání osobních dat mají. Aktivity související se Dnem ochrany osobních dat jsou také příležitostí uvědomit si veškerá rizika, která souvisí s protiprávním používáním osobních dat anebo jejich zneužíváním.

Více informací o Úmluvě o ochraně osobních dat najdete zde: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CM=8&DF=&CL=ENG

nahoru
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!