Menu

Stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

A+ A A-

Studie: Sexting ohrožuje i děti mladší osmi let

Britská organizace NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) zveřejnila výsledky studie, zabývající se problematikou sextingu u mládeže a dětí. Ke klíčovým zjištěním patří skutečnost, že největší hrozby, související s využíváním nejmodernějších technologií, přichází především ze skupiny vrstevníků a metody sextingu jsou nejčastěji nátlakové a donucovací. Současné technologie a jejich aktivní využívání mladými problém sextingu ještě umocňuje.

Sexting je definován jako výměna zpráv anebo obrazových materiálu se sexuálním obsahem, vytváření, sdílení a přeposílání sexuálně laděných obrázků částečně anebo zcela obnažených jedinců. Cílem studie bylo sledovat, jakým způsobem mladí lidé obrázky a zprávy se sexuálním obsahem vytvářejí, sdílí a používají ať už prostřednictvím mobilních telefonů, nebo v prostředí internetu. Cílem bylo také zmapovat, jak se takové praktiky projevují v jejich reálném životě offline a jak jej mohou dále ovlivnit.

Studie byla provedena prostřednictvím skupinových výzkumů vždy s 35 mladými lidmi ve věkovém rozpětí 12 až 14 let. Následující pohovory byly vedeny s 22 členy skupinových pohovorům čtyřmi učiteli a čtyřmi zástupci školního týmu zaměstnanců.


Ke klíčovým zjištěním výzkumu patří především:

• Základní hrozba, související s aktivním využíváním moderních technologií, pochází od vrstevníků stejné věkové skupiny, nikoliv od neznámé cizí identity;
• Sexting je často nátlakový;
• Častěji jsou nepříznivě postiženy dívky;
• Využívání technologií umocňuje problém sextingu jednodušším cílením na dívky;
• Projevy sextingu odkrývají širší sexuální nátlak;
• Objekty sextingu jsou stále mladší děti;
• Projevy sextingu jsou specifické v jednotlivých kulturách;
• K nápravě sexuálního nátlaku na mladé lidi a děti je zapotřebí více podpory a zdrojů.

Z výsledků studie také vyplývají doporučení pro školy, rodiče, poskytovatele internetového připojení, profesionály zabývající se ochranou dětí a budoucí studie. Detailní výsledky studie můžete nalézt na webových stránkách organizace NSPCC zde.

nahoru
Safer internet Bezpečně online OnlineHotline OnlineHelpline
Horká linka Policie ČR
Když narazíte na ilegální obsah na internetu – nahlaste ho kliknutím na tlačítko
HLÁSÍM NEZÁKONNÝ OBSAH
OnlineHotline
Our website is protected by DMC Firewall!